Privacy Statement

De heer Titus Wesselius, gevestigd te 8862 AJ, aan de Achlumerdijk 2b te Harlingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

T. E. Wesselius
Achlumerdijk 2b
8862 AJ Harlingen
info@kliniek-wesselius.nl
0517-417235

Persoonsgegevens die wij verwerken:


Kliniek Wesselius verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


– Voor- en achternaam


– Geslacht


– Geboortedatum


– Adresgegevens


– Telefoonnummer


– E-mailadres


– Informatie betreffende ziektekostenverzekering.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kliniek Wesselius verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


– Gezondheid


– Gegevens van personen ouder dan 16 jaar


– Etnische afkomst


– Lifestyle

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kliniek-wesselius.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Kliniek Wesselius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bepalen van de juiste behandeling en bijhorend nazorgplan voor uw klachten
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Kliniek Wesselius neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kliniek Wesselius) tussen zit. Kliniek Wesselius maakt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kliniek Wesselius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
– Voor- en achternaam: 2 jaar na laatste contactmoment
– Adresgegevens: 2 jaar na laatste contactmoment
– Telefoonnummer: 2 jaar na laatste contactmoment
– E-mailadres: 2 jaar na laatste contactmoment
– Geboortedatum: 2 jaar na laatste contactmoment

Voor- en na foto’s van de behandeling: 2 jaar na laatste contactmoment. Alleen met schriftelijke goedkeuring van de betreffende patiënt kan deze termijn verlengd worden ten behoeve van voorbeeldmateriaal op de website van Kliniek Wesselius. Deze afbeeldingen vallen vanaf dat moment onder het auteursrecht van Kliniek Wesselius en mogen niet door derden gebruikt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kliniek Wesselius verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kliniek Wesselius en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kliniek-wesselius.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar wel binnen vier weken, op uw verzoek.

Kliniek Wesselius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bij vragen, op-of aanmerkingen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens en deze privacy verklaring, vragen we u om contact met ons op te nemen via: info@kliniek-wesselius.nl of te bellen naar: 0517-417235

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar websites van andere organisaties. Ook verwijzen andere websites naar onze website. Deze links van en naar derden vallen buiten onze controle. Kliniek Wesselius kan daarom nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de websites van anderen.

Copyright

De gegevens op deze website zoals teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal zijn eigendom of in licentie bij Kliniek Wesselius en worden daarmee ook auteursrechtelijk beschermd. Wilt u gegevens van de www.kliniek-wesselius.nl overnemen? Neem dan contact op via info@kliniek-wesselius.nl.